Splošna pravila

 

Splošna pravila

Spoštovani obiskovalci!

Pred obiskom ruskega vizumskega centra pozorno preberite naslednja pravila.

Za zagotavljanje varnosti obiskovalcev in vzpostavitev pogojev za učinkovito delovanje je v prostorih vizumskega centra prepovedano:

  • fotografirati in snemati z avdio ali video napravami;
  • kaditi, piti alkoholne pijače in uživati hrano; izjema so osebe, ki jim je uživanje hrane zaradi zdravstvenih razlogov dovoljeno in čas obroka sovpada z obiskom vizumskega centra;
  • glasno se pogovarjati, ropotati, preklinjati, žaliti in kršiti pravice sodelavcev in obiskovalcev vizumskega centra;
  • uporabljati mobilna in druga telekomunikacijska sredstva;
  • uporabljati kakršrnekoli glasbene predvajalnike brez slušalk;
  • na kakršen koli drug način kaliti mir drugih obiskovalcev in motiti delovanje vizumskega centra.

V prostore vizumskega centra je prepovedano prinašati naslednje predmete:

  • katere koli vrste ognjenega in zračnega strelnega orožja ali kakršnega koli drugega orožja (tudi imetnikom dovoljenj in licenc);
  • elektrošokerje, spreje, solzivce in druga sredstva za samoobrambo, hladno orožje, rezila in ostre predmete, vključno z jedilnim priborom;
  • eksplozivne, vnetljive, strupene ali toksične snovi in predmete (petarde, vnetljive tekočine, plinske bombe ipd.).

Ta seznam ni dokončen, saj sodelavci vizumskega centra lahko v prostore centra prepovejo tudi prinašanje drugih predmetov, ki so nevarni za ljudi.

Spoštovani obiskovalci!

Vljudno vas prosimo, da v vizumski center po možnosti ne prinašate velikih torb ali kovčkov, saj lahko preprečijo hitro in učinkovito evakuacijo obiskovalcev v nujnih primerih

Pozor: Prosimo vas, da nemudoma obvestite osebje centra, če v prostorih vizumskega centra opazite zapuščene predmete ali koga, ki se vede sumljivo.

Prosimo vas, da upoštevate, da osebje centra lahko prekine ali zavrne sprejem dokumentov, če obiskovalec ne upošteva zgoraj navedenih pravil. Osebje v tem primeru lahko zahteva, da obiskovalec zapusti prostore vizumskega centra.

Hvala za razumevanje!