Informacije o vizumih

 

O vizumu

Tuji državljani za vstop v Rusko federacijo potrebujejo vizum, če v mednarodnem sporazumu ni določeno drugače.

Vizum je potrebno pridobiti pred vstopom v Rusko federacijo.

Vizum se nalepi v potni list tujca, vsebuje pa naslednje podatke: priimek, ime (črkovano z rusko cirilico in latinico), datum rojstva, spol, državljanstvo, številko osebnega dokumenta, datum izdaje vizuma, dovoljen rok prebivanja v Ruski federaciji, številko povabila za vstop v Rusko federacijo ali odloka državnega organa, rok veljavnosti vizuma, namen potovanja, podatke o gostitelju (pravni ali fizični osebi), število vstopov.

O vrstah vizumov

Glede na namen potovanja in prebivanja v Ruski federaciji lahko tuji državljani pridobijo naslednje kategorije vizumov: diplomatski, službeni, navadni in tranzitni vizum ter vizum za začasno prebivanje.

O številu vstopov

Enkratni vizum dovoljuje tujcu, da enkrat prestopi državno mejo Ruske federacije ob vstopu v državo in enkrat ob izstopu iz Ruske federacije.

Dvakratni vizum dovoljuje tujcu, da dvakrat prestopi državno mejo Ruske federacije ob vstopu v državo in dvakrat ob izstopu iz Ruske federacije.

Večkratni vizum dovoljuje večkratni (več kot dvakrat) vstop v Rusko federacijo. Državljani držav članic EU, podpisnic sporazuma, se lahko z večkratnim vizumom nahajajo na območju Ruske federacije največ 90 dni (skupaj sešteto ali nepretrgano) v vsakem obdobju 180 dni. V primeru kršitve tega pravila veljavna ruska zakonodaja predvideva odgovornost vključno s prepovedjo vstopa v Rusko federacijo.

Tujci, ki načrtujejo, da se bodo nahajali v Ruski federaciji več kot 3 mesece, morajo glede na namen potovanja zaprositi za delovni ali študijski vizum, ali si urediti dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v Ruski federaciji.