Splošne informacije

 

O delovanju centra

Najpomembnejša naloga vizumskega centra je hitrejši in bolj enostaven postopek pridobitve vizumov za vstop v Rusko federacijo, zahvaljujoč sodelovanju ruskih vizumskih centrov s konzularnimi oddelki Ruske federacije, sodobni tehnični opremi in uporabi novejših tehnologij za sprejem in obdelavo dokumentov.

Operaterji vizumskega centra so pripravljeni svetovati prosilcem in odgovarjati na vprašanja glede pridobivanja vizumov za vstop v Rusko federacijo ter ureditve vse zahtevane dokumentacije za pridobitev vizuma Ruske federacije.

Da bi čim bolje izkoristili svoj čas, predlagamo, da se na sprejem v vizumskem centru predhodno naročite.

Zaradi zagotavljanja kakovosti storitev in zadovoljstva strank pri nas deluje večkanalni telefonski kontaktni center za konzultacije, na katerih boste dobili odgovore na vprašanja o vsem, kar vas zanima o vizumih. Povpraševanje nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti.

Roki izdelave vizumov

Na veleposlaništvu Ruske federacije v Republiki Sloveniji obdelujejo vloge in sprejemajo odločitve o izdaji vizuma ali zavrnitvi vloge v roku, ki je določen za posamezno vrsto vizuma (navadno od 4 do 10 koledarskih dni) od datuma vložitve popolne vloge in plačila konzularne takse.

V posameznih primerih se lahko roki reševanja vlog za izdajo vizuma spremenijo glede na odlok konzularne ustanove.

V primeru izjemnih okoliščin, ki zahtevajo nujen vstop v Rusko federacijo, lahko prosilec zaprosi za nujno izdajo vizuma, rok za reševanje vloge pa se lahko v takih primerih skrajša za do 3 delovne dni ali manj, in sicer na odlok veleposlanika Ruske federacije.

Konzularna ustanova ima, na podlagi načela vzajemnosti ali če je potrebno, pravico, da rok za reševanje vloge za izdajo ruskega vizuma podaljša ali spremeni, in sicer do 30 dni.

O taksah in plačilih

Ob vložitvi dokumentov za pridobivanje vizuma za vstop v Rusko federacijo preko ruskega vizumskega centra se plačata konzularna taksa in tarifa za posredovalne storitve.

Konzularna taksa se plača konzularnemu oddelku za reševanje vloge za izdajo vizuma. Višina konzularne takse se spremeni glede na vrsto vizuma, želeno število vstopov in državljanstva prosilca.

Tarifa za posredovalne storitve se plača vizumskemu centru, in sicer za sprejem, obdelavo in vložitev dokumentov v konzularni oddelek ter izdajo dokumentov prosilcu.

Plačilo se lahko izvede neposredno v vizumskem centru – z gotovino ali bančno kartico.

Vsi prispevki se plačajo ob vložitvi dokumentov in se jih prosilcu v primeru zavrnitve vloge v konzularnem oddelku ne povrne.

Podrobnejše podatke o višini konzularne takse in tarife za posredovalne storitve najdete v kategorijah Vrste vizumov/Tarife in roki.