Politika uporabe piškotkov

Politika uporabe piškotkov

Tako kot večina drugih tudi naša spletna stran uporablja piškotke, da omogoči neprekinjeno in učinkovito delovanje spletne strani ter uporabnikom zagotovi možnost osebne prilagoditve nastavitev.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku spletnih strani shranjujejo v brskalnik računalnika ali druge prenosne naprave (tabličnega računalnika, pametnega telefona). Vsebujejo nekatere podatke o uporabi interneta. Piškotki omogočajo, da spletna stran shrani informacije o odločitvah in nastavitvah uporabnika (na primer login, jezik, velikost pisave in druge parametre), in jih tako uporabniku ni treba ponovno nastavljati ob vsakem obisku spletne strani ali prehodu z ene spletne strani na drugo. Tako uporaba strani postane enostavnejša in dostopnejša.

Katere vrste piškotkov uporabljamo?

LASTNI PIŠKOTKI

Naša spletna stran uporablja tehnične piškotke, ki jih predvideva in uporablja izvirna spletna stran (se pravi brez vmešavanja tretje strani) z enim ciljem – posredovati sporočilo prek elektronskega omrežja in le v tem obsegu, kot ga zahteva dobavitelj storitve informacijskega podjetja za izvedbo te storitve, pri čemer jasno zaprosimo uporabnika za soglasje. Tehnični piškotki se uporabljajo izključno s tem ciljem in nobenim drugim.

Sejni piškotki

Ti piškotki so potrebni, ker zagotovijo neprekinjeno delovanje spletne strani. Tako na primer ohranjajo vzpostavljeno povezavo med uporabo interneta, preprečijo ponovne zahteve spletne strani za vzpostavitev povezave pri prehodu z ene strani na drugo ali omogočijo avtorizacijo na straneh z omejenim dostopom.

Funkcijski piškotki

Ti piškotki omogočijo, da spletna stran shrani prednostne uporabnikove nastavitve med uporabo spleta, na primer jezik, geografsko območje idr.

PIŠKOTKI TRETJIH OSEB

Analitični piškotki

Poleg tega izključno za namen statistike naša spletna stran uporablja analitične piškotke, ki so jih razvile in nastavile druge organizacije. Tako za vodenje statistike obiskov spletne strani uporabljamo Google Analytics. Analitični piškotki pomagajo razumeti, kako natančno se uporablja naša spletna stran. Informacije, ki se analizirajo skupno in anonimno, pomagajo ugotoviti, katere vsebine uporabnike najbolj zanimajo, koliko uporabnikov dnevno obišče našo spletno stran in s katere naprave se povežejo na spletno mesto (računalnik, tablični računalnik, pametni telefon). Bolj podrobne informacije so dostopne na spletni strani  https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sl

Kako upravljati piškotke?

Uporabo piškotkov lahko kadarkoli onemogočite z ustreznimi varnostnimi in zaupnimi nastavitvami brskalnika. Toda to lahko omeji delovanje posameznih funkcij spletne strani.

Več informacij o tem vprašanju lahko najdete v navodilih za uporabo svojega brskalnika.

Pregled najbolj priljubljenih brskalnikov najdete na spletni strani 

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies

ali

http://www.aboutcookies.org/