Izjava

Izjava o varovanju osebnih podatkov prosilcev

Podjetje zagotavlja varovanje pravic in temeljnih svoboščin prosilcev v postopku obdelovanja njihovih osebnih podatkov, med drugim pravice do zasebnosti, osebne in družinske skrivnosti, spoštovanje veljavne nacionalne zakonodaje o varovanju osebnih podatkov.

Podjetje pridobi samo tiste osebne podatke, ki jih prosilci prostovoljno dajejo podjetju in ki so potrebni za pripravo in obdelavo dokumentov za namen posredovanja v konzularni oddelek Ruske federacije.

Podjetje določi obseg in vsebino osebnih podatkov v tolikšni meri, kolikor je to potrebno z namenom obdelave v skladu z nacionalno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

Subjekt osebnih podatkov je fizična oseba, ki jo osebni podatki določajo neposredno ali posredno.

Osebni podatki so kateri koli podatki, ki se neposredno ali posredno nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, torej na posameznika (subjekta osebnih podatkov). 

zastopnikov ali na podlagi pooblastila ni možno.

Obdelava osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov poteka samo s privolitvijo subjekta osebnih podatkov ali če za to obstaja zakonska podlaga. Obdelava osebnih podatkov poteka samo za namen izvajanja naročenih storitev priprave in obdelave dokumentov za posredovanje v konzularni oddelek Ruske federacije.

Prepovedana je obdelava osebnih podatkov, ki ni združljiva z namenom pridobivanja osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano ali ročno obdelani – zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, posredovanje, depersonifikacija, blokiranje, brisanje, uničenje osebnih podatkov.

Roke hranjenja osebnih podatkov določa nacionalna zakonodaja, in sicer Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje se zavezuje k varovanju pridobljenih osebnih podatkov.

Dostop do osebnih podatkov je zato strogo omejen in zaščiten s sodobnimi tehnologijami in programskimi sredstvi pred nezakonitim ali slučajnim dostopom do podatkov, pred uničenjem, spreminjanjem, blokiranjem, kopiranjem, posredovanjem osebnih podatkov in drugimi nezakonitimi dejanji.

Podjetje zagotavlja zaupnost osebnih podatkov in se zavezuje k preprečevanju posredovanja osebnih podatkov brez privolitve subjekta.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam samo za namen izvajanja naročenih storitev in s privolitvijo subjekta osebnih podatkov.

Podjetje posreduje osebne podatke strogo v skladu z načelom zaupnosti in brez posredovanja tretjim osebam, ki niso povezane z opravljanjem storitev, ki jih potrebuje subjekt osebnih podatkov.

Podjetje nosi odgovornost za varovanje osebnih podatkov tudi v primeru, ko na podlagi privolitve subjekta osebnih podatkov zaupa obdelavo le-teh pogodbenemu podizvajalcu.

Posredovanje informacij о osebnih podatkov

Na osebno zahtevo prosilca podjetje lahko posreduje njemu informacije o vseh osebnih podatkih prosilca, ki jih ima podjetje. Posredovanje informacije o osebnih podatkih na zahtevo zakonitih zastopnikov ali na podlagi pooblastila ni možno.